Leçons d’arme de la fédération Viêtnamienne

Siêu Sung Thiên (nhanh)

Tứ linh đao (Nhanh)

Thái sơn côn (nhanh)

Huỳnh long độc kiếm (Nhanh)